Настояще
 

Кмет: Янко Величков Първанов
Телефон: 06118/2262
Главен специалист:
Росица Цонева
Телефон: 0879109304
Пощенски код - 5035, тел. 06118245